Được mang theo bao nhiêu tiền khi nhập cảnh Canada?

Bạn chỉ được mang tối đa 7.000 USD theo quy định mà không cần phải khai báo. Vì vậy, nên chuẩn bị cho mình thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM quốc tế khi sang Canada du học.

Những chiếc thẻ này sẽ giúp bạn dễ dàng thanh toán và có thể mang theo một lượng tiền mặt lớn giúp bạn chủ động trong mọi công việc.

Photo: stevepb