CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH CANADA 1 JUL

“Canada qua nhiều năm vẫn luôn là ngọn đèn soi sáng cho thế giới với LỜI CAM KẾT dành cho VÙNG ĐẤT ĐA CHỦNG TỘC, ĐA VĂN HÓA, và
LUÔN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐÓN CHÀO CON NGƯỜI TỪ KHẮP NƠI ĐẾN VỚI CANADA TƯƠI ĐẸP” – AGA KHAN IV