Hỗ trợ không thu phí

Di trú sẽ làm thay đổi toàn diện cuộc sống của ứng viên,

và dù muốn hay không ứng viên cũng phải đối diện với nhiều sự chọn lựa và thay đổi lớn khi di trú.

Xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu tìm hiểu thông tin, đến thực hiện hồ sơ xin visa di trú, đến nhập cảnh rồi thời kỳ ổn định cuộc sống trên vùng đất mới, ứng viên sẽ gặp rất nhiều thứ họ mới mẻ và các thay đổi đó sẽ làm họ mệt mỏi, lo lắng, hoang mang vì phải lựa chọn. Các Bạn sẽ cần được hỗ trợ!

Mỗi cá nhân sẽ có mỗi hoàn cảnh khác nhau và vì thế sẽ có nhiều vấn đề phải đối diện khác nhau, từ vấn đề có tên đến không tên, và mỗi người sẽ đối diện với vấn đề riêng của mình mà không có một công thức chung nào cho tất cả.

Tất cả những khó khăn đó của người di dân là sự thật, và chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu họ được hỗ trợ kịp thời. Người có thể đưa ra/ cung cấp các hỗ trợ đó tốt nhất không ai khác là người đã quen biết với họ, đã thấu hiểu hồ sơ năng lực và tiến trình di trú của họ, tức là Người Tư Vấn di trú. Người Tư Vấn hiểu được phần lớn vấn đề của ứng viên nên họ có thể dễ dàng sẻ chia. Người Tư Vấn có kinh nghiệm và thấu hiểu lại càng có thể chia sẻ hiệu quả cho ứng viên. Tuy các vấn đề phát sinh cần hỗ trợ của ứng viên có tính thời điểm, là khó định lượng, nên các hỗ trợ phải kịp thời & hiệu quả. Ý nghĩa của hỗ trợ càng cao thêm khi hầu hết là sẽ KHÔNG THU PHÍ.

Công ty Canadian Dreams Immigration đặt ra trách nhiệm trong Quy Chế Hoạt Động của mình về phục vụ khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi sẽ luôn có mặt khi các bạn cần, và chúng tôi biết chúng tôi có những giá trị tốt cho khách hàng của mình. Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự thấu hiểu và tôn trọng một cách công bằng từ Quý Khách Hàng.

Chúng tôi đã, đang và sẽ cung cấp các hỗ trợ không thu phí không giới hạn cho khách hàng và cả công chúng quan tâm di trú Canada – Bắc Mỹ thông qua Cung Cấp Thông Tin KHÔNG THU PHÍ, Tư Vấn KHÔNG THU PHÍ, Chăm Sóc KHÔNG THU PHÍ và các Hỗ Trợ KHÔNG THU PHÍ khác.

Cần hỗ trợ nhanh, bạn vui lòng email đến Customer.Cares@cdics.net hoặc dùng các hotline khác tại Liên Hệ CDICS tại CONTACT US