Lao động chuyên nghiệp từ nước ngoài

Ứng viên từ Việt Nam có học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngoại ngữ, độ tuổi thích hợp sẽ có tiềm năng với diện di dân dành cho Lao động chuyên nghiệp từ nước ngoài (from Over-sea).

Chương trình Xét Tuyển Nhanh Express Entry sẽ khiến thời gian xử lý hồ sơ đạt chuẩn xin visa rút ngắn đáng kể, tính bằng tháng.

Ngoài ra, khi hồ sơ đã được chấp nhận vào hệ thống Express Entry, hồ sơ của bạn có thể được lựa chọn bởi các doanh nghiệp Canada đang cần tuyển nhân sự để mời làm việc, và lúc đó hồ sơ xin định cư sẽ đủ điều kiện được ưu tiên xem xét.

Người có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, khả năng anh văn cao IELTS 6.0