Liên hệ với chúng tôi

Canadian Dreams – CDICS
Đơn vị tư vấn di trú hợp pháp được công nhận bởi chính phủ Canada
Đơn vị đầu tiên được Chính phủ Việt Nam công nhận chức năng di trú

[w] www.cdics.net  |  [e] canada.office@cdics.net  |  CDICS Canada Facebook  |  CDICS Canada youtube

CDICS – Canada Head Office

[A] 12 – 8465 Harvard Place, Chilliwack British Columbia V2P 7Z5
[A] 115 Lake Bend Road, Winnipeg, Manitoba Canada R3Y 1N3

[T] +1 (204) 808.8693 | +1 (604) 800.6864

CDICS – Văn phòng Đại diện Việt Nam

[A] Tòa nhà SOGETRACO, 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
[T] (+84-8) 62.92.82.19 | (+84-9) 17.97.5489

Giờ làm việc:
Buổi sáng: 8:00 – 12:00
Buổi chiều: 13:00 – 17:00

Đặt câu hỏi