MỪNG LỄ VU LAN THÁNG BẢY (ÂM LỊCH) 2020

Canadian Dreams Immigration chúc mừng Lễ Vu Lan trong mùa tháng Bảy âm lịch tại Việt Nam.

Kính chúc các bậc Cha Mẹ luôn an lành!

Mong tất cả bình yên và hạnh phúc, sớm vượt qua khó khăn, quay lại phát triển mạnh mẽ.

Canadian Dreams Immigration luôn trân trọng các giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt, vì chính các giá trị ngàn đời đó sẽ mang lại cho dân tộc Việt một tương lai hùng cường đậm đà bản sắc.

Đội ngũ Canadian Dreams Immigration