MỪNG QUỐC KHÁNH CANADA 1 THÁNG 7 NĂM 2020

HAPPY CANADA DAY JULY 1, 2020 – MỪNG QUỐC KHÁNH CANADA 1 THÁNG 7 NĂM 2020
“Canada qua nhiều năm vẫn luôn là ngọn đèn soi sáng cho thế giới với LỜI CAM KẾT dành cho VÙNG ĐẤT ĐA CHỦNG TỘC, ĐA VĂN HÓA, và LUÔN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐÓN CHÀO CON NGƯỜI TỪ KHẮP NƠI ĐẾN VỚI CANADA TƯƠI ĐẸP” – AGA KHAN IV

Nhân ngày Quốc Khánh Canada, Canadian DReams Immigration cầu chúc cho đất nước Canada và các quốc gia khác trên Thế Giới sớm chiến thắng đại dịch toàn cầu, quay lại cuộc sống tươi đẹp trong thời gian sớm nhất.

Chúng ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng!

Mừng lễ Quốc Khánh tại nhà cũng là một đóng góp cho việc khống chế lây lan của dịch. Cầu chúc tất cả mọi gia đình Canada, tại Canada hay hiện đang sinh sống ngoài Canada, có được một ngày lễ hạnh phúc và an lành.