Nguy cơ đối mặt về di trú – Hôn nhân không trung thực (Bài 2)

Gần đây các báo VNExpress, Tuổi trẻ,… đăng tải khá nhiều bài viết về việc kết hôn giả để định cư Mỹ.

Nguy cơ đối mặt về di trú khi thực hiện Hôn nhân không trung thực (Kết hôn giả) là gì? Để giúp các bạn có góc nhìn thêm về vấn đề này, chúng tôi đã mời ông  Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC – chia sẻ thông tin.

Xem loạt bài về Hôn nhân không trung thực

Các bài báo liên quan:

Image by StockSnap from Pixabay