Nhật ký RCIC Talk – Kỳ 1

Nhật ký RCIC Talk
[4.01.2020]

Buổi RCIC Talk – Kỳ 1, buổi đầu tiên của chuỗi hoạt động, diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở để có thể trao đổi thật sâu sắc những câu hỏi về Di trú Canada.

Một dự án di trú để đạt được hiệu quả tối ưu, vai trò của khách hàng vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, một đội ngũ quan trọng đồng hành cùng dự án, đảm bảo tính chuẩn mực và hợp pháp của bộ hồ sơ di trú, và quyền đại diện khách hàng làm việc với các cấp cơ quan chính phủ Canada, chính là là RCIC – chuyên gia tư vấn di trú được công nhận bởi chính phủ Canada.

  Canadian Dreams Immigration CDICS RCIC Talk 04 Jan 2020 01a

Canadian Dreams Immigration CDICS RCIC Talk 04 Jan 2020 06a

Canadian Dreams Immigration CDICS RCIC Talk 04 Jan 2020 03

Canadian Dreams Immigration CDICS RCIC Talk 04 Jan 2020 04

Canadian Dreams Immigration CDICS RCIC Talk 04 Jan 2020 06

Xem Hướng dẫn đăng ký tham gia RCIC Talk.