Nhật ký RCIC Talk – Kỳ 2

Nhật ký RCIC Talk
[11.01.2020]

Buổi RCIC Talk – Kỳ 2, tiếp tục nhận được câu hỏi thú vị và sâu sắc về Di trú Canada.

Một lần nữa, người tham dự hiểu rằng: Một dự án di trú để đạt được hiệu quả tối ưu, vai trò của khách hàng vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, một đội ngũ quan trọng đồng hành cùng dự án, đảm bảo tính chuẩn mực và hợp pháp của bộ hồ sơ di trú, và quyền đại diện khách hàng làm việc với các cấp cơ quan chính phủ Canada, chính là là RCIC – chuyên gia tư vấn di trú được công nhận bởi chính phủ Canada.

Video và hỏi đáp của buổi RCIC Talk – Kỳ 2 sẽ được đăng tại Kênh Youtube Canadian Dreams Immigration.

Subcribe để được cập nhật thông tin về thông tin di trú Canada.

CDICS RCIC Talk 02 05

RCIC Talk 01a

CDICS RCIC Talk 02 07

CDICS RCIC Talk 02 06

RCIC Talk 06

RCIC Talk 04a