Permanent resident card là gì?

Permanent Resident Card là thẻ thường trú Canada, cho phép người sở hữu thẻ chứng minh tình trạng nhập cư của mình.

Thẻ thường trú có giá trị 5 năm. Hết 5 năm thẻ sẽ cần được gia hạn. Thường trú nhân cần phải có thời gian sống ở Canada tối thiểu 2 năm trong 5 năm đó thì mới được gia hạn thẻ.

Photo: Image courtesy of photostock ID-10040749 at FreeDigitalPhotos.net