Phát triển & Đối tác CDICS – Các RCICs gốc Việt gặp gỡ tại Calgary 2018

Hội nghị thường niên 2018 của Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada CAPIC tổ chức tại Calgary bang Alberta ngày 11/10/2018

Các RCIC gốc Việt có cơ hội gặp gỡ nhau để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm & bàn cách hợp tác, cộng tác.

More photo, please Contact CDICS.

Group of RCICs who are Vietnamese

Group of RCICs who are operating in the province of Manitoba, Canada

RCIC Andrew TuanAnh Duong with Mr. Dory Jade (CAPIC CEO)

RCIC Viet Hung Can with Mr. Dory Jade (CAPIC CEO)

RCIC Andrew TuanAnh Duong

RCIC Andrew TuanAnh Duong with RCIC Ingrid