Phát triển & Đối tác CDICS – Các RCICs gốc Việt gặp gỡ tại Ho Chi Minh Việt Nam 2020 làm Event RCIC Talks

Chương trình Nói Chuyện Cùng Chuyên Gia Di Trú Canada RCIC Talks do Canadian Dreams Immigration tổ chức tại HoChiMinh city Việt Nam tháng 01/2020

Các RCIC gốc Việt có cơ hội gặp gỡ nhau để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm & thực hiện chương trình RCIC Talks.

More photo, please Contact CDICS.

RCIC Viet Hung Can & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại HCMC Việt Nam

RCIC Viet Hung Can & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại RCIC Talks #1 (2020-1-04)

RCIC Viet Hung Can & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại RCIC Talks #2 (2020-1-11)

RCIC Viet Hung Can & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại RCIC Talks #3 (2020-1-18)

RCIC Thanh Chu & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại HCMC Vietnam

RCIC Thanh Chu & RCIC Andrew TuanAnh Duong tại HCMC Vietnam