Phỏng vấn visa đi Canada có cần tiếng Anh hay không?

Bạn có thể không tự tin về khả năng tiếng Anh của mình?

Đừng lo, người phỏng vấn sẽ niềm nở chào bạn và hỏi bạn muốn phỏng vấn bằng tiếng gì (đó có thể là một trong những nguyên nhân visa officer là người Canada gốc Việt).

Phỏng vấn bằng tiếng Anh là một bonus (lợi điểm) chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc, đừng vì điều này khiến bạn kém tự tin. Xem thêm.

Image by Sue Styles from Pixabay