QUEBEC THÚC ĐẨY VIỆC HỌC PHÁP NGỮ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI MỚI ĐỊNH CƯ CANADA

Bộ trưởng bộ di trú Quebec, Bà Kathleen Weil đã công bố một chiến dịch quảng cáo mới để khuyến khích người nhập cư ghi danh ở các khóa học tiếng Pháp. Sáng lập quỹ 750,000$ sẽ tập trung đẩy mạnh các khóa học thông qua các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng xã hội, cũng như trên báo, đài phát thanh và các phương tiện giao thông công cộng. Bà Weil vạch ra kế hoạch từ thứ Hai ngày 11/07.

Theo bộ di trú Quebec cho biết rằng tiếng Pháp là rất quan trong để hòa nhập xã hội nghề nghiệp của những người nhập cư, có nghĩa vụ cung cấp nguồn lực cho việc học tiếng Pháp là một phần cốt lõi của nhiệm vụ MIDI.

Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/08/2016.

Photo: Aurusdorus