Quy định và thủ tục nhập cư Québec

Tin mới về những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do).

Các quy định về số lượng đơn tối đa sẽ được Bộ tiếp nhận không làm thay đổi mục tiêu nhập cư của Québec. Bằng cách hạn chế số đơn nhận, Bộ có thể xử lý được nhiều hơn lượng đơn đang chờ xử lý đồng thời rút ngắn được thời hạn xử lý.

Photo:  Image courtesy of  Ambro ID-10066391 at FreeDigitalPhotos.net