Quyền lợi của thường trú nhân Canada

Quyền lợi của thường trú nhân Canada khác gì với quyền lợi của công dân Canada?

Thường trú nhân Canada được hưởng các quyền lợi như công dân Canada gồm chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, sống và làm việc ở mọi nơi trên lãnh thổ Canada. Khác với công dân Canada, thường trú nhân Canada sẽ không có quyền bầu cử và làm việc trong các cơ quan chính phủ hay liên quan đến chính trị. Xem thêm.

Khi nào sẽ bị mất tình trạng thường trú nhân?

  • Người đó trở thành công dân Canada; hoặc
  • Tình trạng thường trú nhân sẽ bị mất nếu như:
  • Người đó không ở tại Canada đủ 2 năm trong 5 năm; hoặc
  • Người đó phạm tội nghiêm trọng và bị trục xuất khỏi Canada; hoặc
  • Ngoài ra, nếu thẻ thường trú hết hạn, người đó không bị mất tình trạng thường trú nhân nhưng sẽ bị những hạn chế khi đi lại và làm việc.

Photo: geralt