SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới Ất Mùi 2015

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI ẤT MÙI 2015

 

Business photo created by creativeart – Freepik.com