SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới BÍNH THÂN 2016

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016

Business photo created by creativeart – Freepik.com