SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới Canh Tí 2020

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI CANH TÍ 2020

 

Business photo created by creativeart – Freepik.com