SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới Giáp Ngọ 2014

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI GIÁP NGỌ 2014

 

Business photo created by creativeart – Freepik.com