Super visa là gì?

Bố mẹ và ông bà của các công dân và thường trú nhân Canada sẽ có một lựa chọn mới khi đến thăm Canada. Kể từ ngày 1/12/2011, bạn có thể đủ tư cách nộp đơn xin Super Visa dành cho Bố mẹ và Ông bà. Super Visa này có giá trị lên đến 10 năm và cho phép đương đơn ở lại Canada đến 24 tháng cho một lần nhập cảnh mà không cần phải xin gia hạn visa.

Để nộp đơn Super Visa dành cho Ông bà và Bố mẹ, bạn phải:
– Là bố, mẹ hoặc ông, bà của một công dân Canada hoặc một thường trú nhân tại Canada;
– Có đủ tư cách nhập cảnh vào Canada; và
– Đáp ứng một số điều kiện khác.
Lưu ý: Bạn không thể cho bất kỳ người phụ thuộc nào vào trong đơn này. Chỉ vợ/chồng bạn, hoặc người phối ngẫu theo luật chung mới đủ tư cách đi cùng bạn theo chương trình này.