Talkshow – Tìm hiểu Học bổng Canada

HỌC BỔNG CANADA – Săn tìm thế nào?

Bạn sẽ nhận những thông tin hữu ích về học bổng Canada, du học Canada khi tham gia:

Talkshow TÌM HIỂU HỌC BỔNG CANADA
9h-11h sáng, ngày 10.03.2018 (thứ bảy)
Trình bày: CDICS Canada

Liên hệ: 0917.97.5489 | www.cdics.net

Hạn chót đăng ký: 08.03.2018.

Số lượng đăng ký có thể hết chỗ sớm trước thời hạn.