Những ngày đầu tại Canada

1. Tìm hiểu về Canada

Bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về Canada ở các lĩnh vực: ngôn ngữ, văn hóa, con người cũng như nếp sống, phong tục tập quán, hiểu các quy tắc ứng xử cũng như lối sống,… để không bị bỡ ngỡ với cuộc sống mới mẻ nơi đây. Đây có thể xem là việc đầu tiên bạn cần làm để tránh việc quá bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân xuống một đất nước xa lạ.

2. Luật pháp mới – ở Canada luật pháp rất nghiêm minh, người dân tự giác chấp hành pháp luật.

3. Hệ thống quản lý nhà nước và cách làm việc mới – mọi thứ về hành chính, nhà nước đều làm việc qua điện thoại, internet, thư cho nên bạn phải có khả năng để làm việc theo cách đó.

4. Thời tiết – nói chung thời tiết ở đây là lạnh, băng tuyết nhiều. Tuy nhiên, nhờ có hệ thống sưởi ấm tốt ở mọi nơi nên bạn sẽ sống được một cách thoải mái.

5. Ngôn ngữ – bạn phải thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp mới làm việc chuyên môn được. Chính phủ cung cấp các chương trình tiếng Anh miễn phí cho dân nhập cư để hội nhập. Lưu ý là dân cư ở đây phần nhiều là người nhập cư nên giọng nói của họ rất khác nhau.

 Photo: Image by Mabel Amber, still incognito from Pixabay