Thường trú nhân Canada: Đừng để gặp rắc rối tại sân bay!

Hãy chắc chắn thẻ PR hoặc giấy thông hành PRTD của bạn còn giá trị trước khi bạn bước ra khỏi biên giới Canada nhé.

Vì sao?
Nếu bạn không ở Canada, thẻ PR giúp chứng minh bạn là thường trú nhân của Canada. Bạn sẽ cần thẻ PR này hoặc giấy thông hành PR (PRTD) để được nhập cảnh trở lại Canada qua đường hàng không, biển, đường sắt hoặc xe buýt.

Photo: Skitterphoto