Theo dõi tình trạng hồ sơ du học sau khi nộp

Theo dõi tình trạng hồ sơ của du học sinh sau khi nộp vào Lãnh sự quán Canada bằng cách nào?

Bạn đã nộp một bộ hồ sơ du học Canada hơn ba tháng nhưng đến nay mới chỉ nhận được giấy báo khám sức khỏe của IOM. Vậy bạn muốn biết tình trạng hiện nay của hồ sơ thì phải vào trang web nào?

Theo trình tự cấp xét visa thì sau khi nhận hồ sơ, Lãnh sự quán sẽ có yêu cầu học sinh phỏng vấn hoặc khám sức khỏe. Và tùy vào từng hồ sơ sẽ có những yêu cầu riêng cũng như có điểm khác nhau giữa thời gian và kết quả cấp xét. Bạn có thể tham khảo tại đây để biết tình trạng hồ sơ du học của mình sau khi nộp vào Lãnh sự quán Canada.

 Photo: Image courtesy of IndypendenZ ID-100589196 at FreeDigitalPhotos.net