Thị thực lao động là gì?

Work Permit – Thị thực lao động, hay giấy phép lao động, cho phép bạn cư trú và làm việc tại Canada trong một khoảng thời gian nhất định. Nhóm lao động này thường chỉ gói gọn một số ngành nghề nhất định.

Thị thực lao động không giúp bạn có được thị thực thường trú.

Photo: jaydeep