Thực trạng di trú – Hôn nhân không trung thực (Bài 1)

Gần đây các báo VNExpress, Tuổi trẻ,… đăng tải khá nhiều bài viết về việc kết hôn giả để định cư Mỹ.

Để giúp các bạn có góc nhìn thêm về thực trạng di trú bằng hôn nhân không trung thực, chúng tôi đã mời ông Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC – chia sẻ thông tin.

Xem loạt bài về Hôn nhân không trung thực

Các bài báo liên quan:

Image by StockSnap from Pixabay