Thực trạng di trú – Hôn nhân không trung thực

Gần đây các báo VNExpress, Tuổi trẻ,… đăng tải khá nhiều bài viết về việc kết hôn giả để định cư Mỹ.

Để giúp các bạn có góc nhìn thêm về thực trạng di trú bằng hôn nhân không trung thực, chúng tôi đã mời ông Andrew Anh Duong – CEO Canadian Dreams Immigration Consulting Services (CDICS), Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573) – chia sẻ thông tin.

Nguy cơ đối mặt về di trú – Hôn nhân không trung thực

Có đáng hay không để tiến hành Hôn nhân không trung thực?

Các bài báo liên quan: