Tọa đàm Hiểu đúng luật di trú Canada

Khởi động đầu năm 2017, ngày 07.01.2017, CDICD đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Hiểu đúng luật di trú Canada nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật nhất về các chính sách của Bộ Di trú Canada và những vấn đề liên quan đến luật di trú Canada.

Chương trình kéo dài hơn hai giờ và nhận được nhiều câu hỏi từ người tham dự như chính sách trải thảm đỏ cho du học sinh đến Canada, chương trình CES (Canada Express Study) đang được chính phủ Canada thí điểm tại Việt Nam trong vòng 18 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2017) dành cho đối tượng du học sinh.

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS

 Tọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICSTọa đàm - Hiểu đúng luật di trú Canada - CDICS