Chúc mừng Trần Thị Huyền Trân – Visa du học Canada

Giờ này đây, bạn Trần Thị Hyền Trân đã trở thành du học sinh trung học (High school) của River East Transcona School Division. Nhận được visa du học do Bộ Di trú Canada cấp trong tháng 8/2014, thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ với Huyền Trân mà còn với cả Canadian Dreams – CDICS khi thông báo kết quả đến bạn. Đây chính là tấm vé đưa bạn đến hành trình cơ hội tại vùng đất Canada và thực hiện nhứng ước mơ.

  • Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép. (Lưu ý: Chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản).