TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH YÊU CẦU DÀNH CHO DU HỌC SINH Ở CANADA

Cả hai loại bằng IELTS và TOOEFL đều được Canada công nhận, các trường Canada thường nhận du học sinh có điểm IELTS từ 6.5 – 7.0 hoặc TOEFL từ 550 – 580, điều này tùy thuộc vào ngành, cấp bậc học mà học sinh – sinh viên đăng ký du học.

Yêu cầu tuyển đầu vào về trình độ tiếng Anh của ứng viên cho các cấp học ở Canada mà du học sinh cần lưu ý để ghi nhận để chuẩn bị tốt hồ sơ như sau:

Trung học: không cần có văn bằng tiếng Anh. Tuy vậy, các bạn học sinh trung học nên chuẩn bị kỹ càng tiếng Anh trước khi sang để có thể hòa nhập tốt.

Cao đẳng: IELTS từ 6.0 trở lên (tương đương điểm 71 của TOELF) và không có kỹ năng nào dưới 5.5

Đại học: IELTS từ 6.5 trở lên (tương đương điểm 90 của TOEFL) và không có kỹ năng nào dưới 6.0

Thạc sỹ: IELTS từ 6.5 trở lên (tương đương điểm 90 của TOEFL) và không có kỹ năng nào dưới 6.0

Hầu hết các trường Canada đều có lớp dạy Anh văn đầu vào cho du học sinh chưa có bằng tiếng Anh tại thời điểm nộp đơn. Các khóa học này mở thường xuyên trong năm. Do đó, nếu du học sinh chưa có bằng Anh văn quốc tế thì vẫn có thể xin visa du học cho khóa học chính và khóa học tiếng Anh (ESL) một năm, trước học khóa chính thức tại trường.

Photo: geralt