Trước khi đến Canada

CDICS CANADA

HỖ TRỢ BẠN BẮT ĐẦU & HOÀN TẤT HỒ SƠ XIN DI DÂN HOÀN HẢO NHẤT

Thông thường, khách hàng có thể biết hoặc không biết được bản thân mình đang thiếu hụt thông tin (unconsciously / consciously). Nhưng dù biết hay không, sự thiếu hụt thông tin sẽ khiến bạn mắc nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ đăng ký xin di dân. Mọi sự sai lầm thiếu sót trong bộ hồ sơ di dân, từ những chi tiết nhỏ như việc đề cập địa chỉ cư ngụ hoặc ngày sinh, đến các chi tiết lớn như đính kèm giấy tờ chứng minh trình độ hoặc kinh nghiệm, đều có thể dẫn đến sự đình trệ trong việc xét duyệt. Mọi sai lầm dù là chủ quan như dịch thuật sai do hạn chế về ngôn ngữ, hay là khách quan như việc lựa chọn hồ sơ không chính xác đều có thể dẫn đến hồ sơ của bạn bị đánh giá là “không đạt chuẩn” (non-compliance) hoặc “thiếu trung thực” (misrepresentation) dưới góc độ luật pháp.

Những đánh giá dựa trên sai lầm trong việc thực hiện hồ sơ đều sẽ dẫn đến sự đình trệ trong việc xét duyệt và quyết định của quan chức Bộ Di Dân, nếu không phải là một kết quả không tốt.

Chúng tôi thiết lập quy trình làm việc chặt chẽ, chuyên nghiệp và hợp pháp, do đó chúng tôi có khả năng giảm thiểu các rủi ro cho dự án di dân của bạn và từ đó gia tăng khả năng thành công.

Photo: Mantas Hesthaven

EB3 Maintenance Technician_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Công nhân làm vườn (Maintenance Technician) tại Mỹ

Công việc: Công nhân làm vườn (Maintenance Technician). Mức lương: 10USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
EB3 Construction_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer) tại Mỹ

Công việc: Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer). Mức lương: 16USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
EB3 Caregiver_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Chăm sóc người già (Caregiver) tại Mỹ

Công việc: Chăm sóc người già (Caregiver). Mức lương: 12USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
CDICS CANADA

THÔNG BÁO – LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

Thông báo - Văn phòng tại Việt Nam không làm việc trực tiếp tại văn phòng từ 11/5/2019 đến hết ngày 14/5/2019.

xem chi tiết read more