Từ điển di trú Canada

TỪ ĐIỂN DI TRÚ ĐỂ CÁC BẠN CHUẨN BỊ SANG CANADA ĐỊNH CƯ, HỌC TẬP KHÔNG BỊ BỠ NGỠ

Department of Citizenship and Immigration Canada (CIC): Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada
– Là cơ quan thuộc Chính phủ Canada, phụ trách các vấn đề liên quan đến nhập cư và quốc tịch Canada.

Canadian Permanent Resident Card (PR Card): Thẻ Thường trú nhân Canada
– Thẻ thường trú nhân là một chiếc thẻ có kích thước nhỏ, cho phép bạn chứng minh tình trạng thường trú của mình tại Canada và sử dụng khi đi du lịch trong và ngoài nước.

Canadian Permanent Resident Status: Tình trạng Thường trú nhân Canada
– Thường trú nhân là công dân từ những quốc gia khác nhập cư đến Canada. Nếu đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định, họ sẽ được chính phủ công nhận tư cách thường trú nhân (chưa phải là công dân Canada).

Certificat de sélection du Québec (CSQ): Giấy chứng nhận lựa chọn Quebec (Canada)
– Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, các ứng viên của chương trình Doanh nhân Quebec sẽ nhận được Giấy chứng nhận lựa chọn Quebec – còn được gọi là “Giấy chấp nhận đến định cư” được cấp bởi Chính phủ tỉnh bang Quebec.

Image by Kranich17 from Pixabay