Tư vấn thiết kế

CDICS CANADA

Với những Khách hàng có khả năng tự hoàn chỉnh và nộp hồ sơ xin nhập cư Canada, cũng như tự quản lý và đảm trách mọi việc liên quan sau khi hồ sơ đã được nộp, hoặc sau khi nhận được visa thì Tư vấn thiết kế (tư vấn ban đầu và chuẩn bị hồ sơ) là lựa chọn phù hợp.

Những Khách hàng này chỉ muốn nhận được Tư Vấn Ban Đầu và Chuẩn Bị Hồ Sơ từ Công ty Canadian Dreams Immigration – CDICS, cũng như muốn chúng tôi cùng họ lựa chọn một diện di dân khả thi cho dự án của mình.

Photo: geralt

Văn phòng Việt Nam tiếp tục phục vụ online đến 30/4/2020 do dịch bệnh Covid-19

Công ty sẽ tiếp tục duy trì hình thức làm việc trực tuyến cho các hoạt động của công ty tại Việt Nam bao gồm công tác tư vấn, cho đến hết ngày 30/4/2020.

xem chi tiết read more

Mừng Quốc Lễ Việt Nam – Giỗ Tổ Hùng Vương

Mừng Quốc Lễ Việt Nam - Giỗ Tổ Hùng Vương 2020 Canadian Dreams Immigration - CDICS

xem chi tiết read more

Happy Canada Family Day 2020

Happy Canada Family Day 2020 Canadian Dreams Immigration - CDICS

xem chi tiết read more

Mừng Xuân Canh Tý 2020

Mừng Xuân Canh Tý 2020 Canadian Dreams Immigration - CDICS

xem chi tiết read more