Tư vấn trọn gói

CDICS CANADA

Tư vấn trọn gói bao gồm:

  1. Tư Vấn Thiết Kế: cung cấp cho Khách hàng thông tin quan trọng và cần thiết một cách chính xác, nhằm cho phép Khách hàng nhìn thấy được một “bức tranh hoàn hảo” về dự án di dân của mình. Bức tranh này đã tính đến khả năng hiện có, kế hoạch việc cần làm, mục tiêu tại mỗi thời đoạn. Những cái được tiềm năng và những cái mất tiềm ẩn, lợi thế và bất lợi, rủi ro và các hướng giải quyết cũng sẽ được trao đổi tường tận;
  2. Tư Vấn Thực Hiện: hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị, bắt đầu và hoàn thành bộ hồ sơ xin nhập cư một cách hoàn hảo nhất. Cho đến khi visa được ban hành, những hỗ trợ trong suốt quá trình kiểm tra xét duyệt của Chính phủ Canada cũng sẽ được cung cấp kịp thời.
  3. Tư Vấn Sau Di Dân (Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống trên Canada): hướng dẫn Khách hàng cách tiếp cận và hòa nhập với nền văn hóa mới, cuộc sống mới một cách nhanh chóng.

Gói Sản Phẩm Hoàn Chỉnh được cung cấp cho cả người đăng ký nhập cư diện Thường trú nhân (Permanent Resident – PR) lẫn diện Tạm trú nhân (Temporary Resident – TR), cũng như người cần Hỗ trợ hồ sơ di dân bị từ chối.

Photo: geralt

CDICS CANADA

Hỗ trợ không thu phí

Phí Tư vấn sơ bộ: 30 CAD
Chúng tôi sẽ không tính phí Tư vấn sơ bộ. Đây cũng thể hiện cam kết đồng hành cùng với khách hàng của chúng tôi.

xem chi tiết read more
CDICS CANADA

Phục vụ không giới hạn

Với CDICS, thước đo chất lượng phục vụ của chúng tôi chính là sự tín nhiệm và nụ cười rạng rỡ của khách hàng từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi khách hàng đã hòa cùng nhịp thở tại miền đất xinh đẹp Canada.

xem chi tiết read more
CDICS CANADA

Tư vấn thiết kế

Với những Khách hàng có khả năng tự hoàn chỉnh và nộp hồ sơ xin nhập cư Canada, cũng như tự quản lý và đảm trách mọi việc liên quan sau khi hồ sơ đã được nộp, hoặc sau khi nhận được visa thì Tư vấn thiết kế (tư vấn ban đầu và chuẩn bị hồ sơ) là lựa chọn phù hợp.

xem chi tiết read more
CDICS CANADA

Tư vấn thực hiện

Tư vấn thực hiện (tư vấn nộp hồ sơ) là lựa chọn phù hợp cho những người đã có được đầy đủ dữ kiện cần thiết cho dự án di dân của mình, thường nhờ sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè hiện sống tại Canada. Những khách hàng này đã lựa chọn … Continue reading Tư vấn thực hiện

xem chi tiết read more