Tuyển dụng Lao động phổ thông (Mỹ)

Công việc: Công nhân làm vườn (Lawn Care Applicator). Nơi làm việc: Verona (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Công việc: Công nhân làm vườn (Maintenance Technician). Mức lương: 10USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Công việc: Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer). Mức lương: 16USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Công việc: Chăm sóc người già (Caregiver). Mức lương: 12USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết