Tuyển sinh du học Canada

Chương trình Học bổng CDICS do liên doanh Canadian Dreams Canada và trường Westfield với giá trị lên đến 40% và nhiều quyền lợi ưu tiên khác.
read more Xem chi tiết
CDICS Youth Pro-Ex là chương trình đặc biệt được thiết kế bởi Canadian Dreams và đối tác chiến lược tại Canada, nhằm mang đến cho học sinh Việt Nam những trải nghiệm thú vị với du học hè tại Canada.
read more Xem chi tiết
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2017.
read more Xem chi tiết
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2017.
read more Xem chi tiết
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 15/8/2017.
read more Xem chi tiết