CHÚC MỪNG TRẦN LÂM PHÁT THỊNH – VISA DU HỌC CANADA

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Bạn Trần Lâm Phát Thịnh hiện đang là du học sinh trung học (Secondary) của Abbotsford School District, tỉnh bang Manitoba. Được Bộ Di trú Canada chấp thuận nguyện vọng học tập tại đất nước này bằng việc cấp visa du học vào tháng 8/2014, kết quả đạt được này nhận được từ sự nỗ lực kiên trì của bạn thân bạn và sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và Canadian Dreams – CDICS.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.