CHÚC MỪNG HUỲNH HỒ NHẬT TRUNG – VISA DU HỌC CANADA

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Bạn Huỳnh Hồ Nhật Trung mơ ước được khám phá chân trời mới sau quãng thời gian trung học dưới mái trường Việt Nam. Bạn quyết định chọn Canada làm điểm đến của mình. Bạn đã cùng với Canadian Dreams – CDICS thực hiện kế hoạch học tập để trình bày lên Bộ Di trú Canada. Visa du học cấp vào tháng 5/2014 trở thành là tấm vé giúp bạn chạm đến ước mơ của mình để trở thành sinh viên quốc tế tại Act at Winnipeg Technical College, tỉnh bang Manitoba.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.