Chúc mừng Nguyễn Thị Minh Ngọc – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Khách hàng Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có cơ sở kinh doanh ổn định tại Việt Nam và muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Với những chính sách thu hút đầu tư của Canada, bà đã  quyết định chọn tỉnh bang Manitoba làm điểm đến. Visa du lịch do Bộ Di trú Canada cấp vào tháng 01/2016, bà đã đặt chân đến Canada và có bước đầu khảo sát tiềm năng thị trường nơi đây, cùng với CDICS thực hiện hành trình cơ hội dài này.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.